EPILEPSIE

Nu kan het beter

Zorgverleners

Overzicht van de zorgverlening waar u mee te maken kunt krijgen.

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk:

1. U komt in eerste instantie met uw klachten bij de huisarts (eerstelijns gezondheidszorg), of

2. U komt na een aanval weer bij bewustzijn in het ziekenhuis (tweedelijns gezondheidszorg)

Volledigheidshalve beginnen wij hier bij de eerstelijns gezondheidszorg, de huisarts.

Iemand met aanvallen (of het vermoeden van aanvallen) gaat in eerste instantie naar de huisarts (eerstelijns gezondheidszorg). Want de huisarts is het eerste aanspreekpunt bij medische en psychische problemen.

De huisarts:

- Stelt de diagnose voor een klacht

- Heeft aandacht voor sociale problemen

- Verwijst indien nodig door naar andere hulpverleners

- Helpt bij plotselinge (acute) aandoeningen

- Vertrouwenspersoon

Wanneer de huisarts epilepsie vermoedt, zal hij doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis (tweedelijns gezondheidszorg), in dit geval de neuroloog of kinderarts (dit is afhankelijk van de leeftijd). Meestal kan iemand met epilepsie hier goed behandeld worden.

De neuroloog:

- Doet onderzoek (anamnese en hetero-anamnese)

- Geeft opdracht voor onderzoeken zoals EEG of CT-scan

- Stelt de diagnose

- Geeft informatie over epilepsie

- Is meestal verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvallen

- Stelt de medicatie in

- Controleert het verloop van de epilepsie

- Verwijst indien nodig door naar andere hulpverleners

De kinderarts of –neuroloog
Doet hetzelfde als de neuroloog maar dan voor kinderen

Wanneer de behandeling niet (naar de mening van de EVN binnen een half jaar) tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de patiënt doorverwezen worden naar een academisch ziekenhuis of een epilepsiecentrum (derdelijns gezondheidszorg). Redenen voor doorverwijzing kunnen zijn:

- de medicijnen die u gebruikt hebben onvoldoende resultaat;

- het is onduidelijk wat voor soort aanvallen u heeft;

- de combinatie van epilepsie met andere problemen vraagt om een specialistische behandeling;

- u of uw arts heeft behoefte aan een second opinion;

- er is mogelijk een verband tussen de epilepsie, leerstoornissen, arbeidsproblemen en andere stoornissen in uw dagelijks functioneren;

er is sprake van epilepsie in combinatie met een verstandelijke handicap;

- er moet bepaald worden of epilepsiechirurgie voor u een behandelmogelijkheid is.

Epilepsiecentra
Een epilepsiecentrum is een ziekenhuis dat speciaal bedoeld is voor mensen met (epilepsie)aanvallen. In deze centra vindt u zowel medische, psychosociale als maatschappelijke hulp (multidisciplinair), alle gespecialiseerd in epilepsie en de mens met epilepsie.
Er zijn drie epilepsiecentra in Nederland:

- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN):

* Meer en Bosch/Cruquiushoeve te Heemstede

* Heemstaete te Zwolle

- Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze

- Stichting Hans Berger Kliniek in Breda

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan SEIN:

- Amsterdam

- Arnhem

- Cruquius

- Groningen

- Den Haag

- Heemstede

- Leeuwarden

- Rotterdam

- Utrecht

- Zwolle

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan Kempenhaeghe:

- Heeze

- Enschede

- Nijmegen

- Sittard

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan Stichting Hans Berger Kliniek:

- Goes

- Terneuzen

- Rotterdam

- Breda

De maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u helpen met alle vragen die u kunt hebben op maatschappelijk en psychosociaal gebied. Die kunnen gaan over:

- Inkomen, uitkering of huisvesting, persoonlijke vragen

- Instanties of uw werkgever

- Relaties

- Aanvaarden van aanvallen, het verlies van arbeid of als u zich eenzaam voelt.

Als u onder behandeling bent bij een polikliniek voor epilepsie of een epilepsiecentrum kunt u terecht bij de maatschappelijk werkers die daar werken. Deze maatschappelijk werkers werken nauw samen met de neuroloog en hebben veel ervaring met mensen met epilepsie.

Bureau Epilepsia
Ook kunt u voor informatie, voorlichting en begeleiding aan mensen met epilepsie, hun partners, ouders, kinderen en andere relaties terecht bij: Bureau Epilepsia van Humanitas Rotterdam.