EPILEPSIE

Nu kan het beter

Behandelcentra

Een epilepsie expertise centrum is een ziekenhuis dat speciaal bedoeld is voor mensen met (epilepsie)aanvallen. In deze centra vindt u zowel medische, psychosociale als maatschappelijke hulp (multidisciplinair), allen gespecialiseerd in epilepsie en de mens met epilepsie.

Redenen voor doorverwijzing naar epilepsiecentra kunnen zijn:

- de medicijnen die u gebruikt hebben onvoldoende resultaat;

- het is onduidelijk wat voor soort aanvallen u heeft;

- de combinatie van epilepsie met andere problemen vraagt om een specialistische behandeling;

- u of uw arts heeft behoefte aan een second opinion;

- er is mogelijk een verband tussen de epilepsie, leerstoornissen, arbeidsproblemen en andere stoornissen in uw dagelijks functioneren;

- er is sprake van epilepsie in combinatie met een verstandelijke handicap;

- er moet bepaald worden of epilepsiechirurgie voor u een behandelmogelijkheid is.

Er zijn drie epilepsiecentra in Nederland:

- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN):

* Meer en Bosch/Cruquiushoeve te Heemstede

* Heemstaete te Zwolle

- Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze

- Stichting Hans Berger Kliniek in Breda

Aan de centra zijn bovendien scholen verbonden voor kinderen met epilepsie.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
SEIN is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Daarnaast biedt SEIN woonvormen aan voor mensen met complexe epilepsie en een lichamelijke of verstandelijke handicap. Voor schoolgaande kinderen biedt SEIN speciaal basis en voortgezet onderwijs op de school de Waterlelie. Deze school is ook toegankelijk voor kinderen die niet bij SEIN zijn opgenomen. Verder doet SEIN belangrijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie. SEIN heeft naast de klinieken in Heemstede (Meer en Bosch/Cruquiushoeve) en Zwolle (Heemstaete) ook tien poliklinieken in Amsterdam, Arnhem, Cruquius, Groningen, Den Haag, Heemstede, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Voor behandeling bij SEIN is doorverwijzing nodig van de huisarts of behandeld arts van een algemeen ziekenhuis. Lees hier meer over SEIN>>

Kempenhaeghe
Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie en slaap/waakstoornissen
Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt mensen met - mogelijk - een complexe vorm van epilepsie en/of ernstige slaap-/waakstoornissen. Epilepsie en slaap-/waakstoornissen kunnen, soms in combinatie met andere problematiek, tot ingewikkelde zorgvragen leiden waarvoor een op elkaar afgestemde inzet van meerdere disciplines nodig is. Rondom elke patiƫnt staat daarom binnen Kempenhaeghe een team van verschillende professionals klaar. Afhankelijk van de zorgvraag gaat het om neurologen, neurofysiologen, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, paramedici, gespecialiseerde verpleegkundigen en waar nodig andere hulpverleners.
Lees hier meer over Kempenhaeghe>>

Stichting Hans Berger Kliniek
De kliniek is opgericht in 1960 en vernoemd naar de uitvinder van het EEG-onderzoek, Dr. Hans Berger. Sinds 2001 is de Hans Berger Kliniek een zelfstandige Stichting. In het expertisecentrum wordt al meer dan 40 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van epilepsie en leer- en gedragsproblemen.

De kliniek biedt de mogelijkheid van multidisciplinaire observatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie of aanvallen in het algemeen van alle leeftijden en kinderen met cerebrale ont-wikkelingsstoornissen. Er zijn 56 bedden voor klinische opname, met daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor poliklinische en dagbehandeling.
Lees hier meer over Stichting Hans Berger Kliniek>>

Alle epilepsiecentra hebben meerdere poliklinieken, de zogenaamde poliklinieken voor epilepsie. Voor de adressen van de epilepsiecentra en de poliklinieken, klik hier>>.

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan SEIN:

- Amsterdam

- Arnhem

- Cruquius

- Den Haag

- Groningen

- Heemstede

- Leeuwarden

- Rotterdam

- Utrecht

- Zwolle

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan Kempenhaeghe:

- Enschede

- Heeze

- Nijmegen

- Sittard

Polikliniek voor epilepsie verbonden aan Stichting Hans Berger Kliniek:

- Breda

- Goes

- Rotterdam

- Terneuzen