Editie 9: 1 mei 2003

De geschiedenis herhaalt zich!

Door: Ton Tempels, directeur EVN

In deze bijdrage willen we u laten zien dat de geschiedenis zich herhaalt, ook in de epilepsiezorg. Hiervoor vragen we u aandacht voor de actualiteit en voor een artikel uit het EVN journaal van december 1988.

De actualiteit

Door: Ton Tempels
Per 1 mei heeft  “onze “minister van VWS zijn goedkeuring gegeven aan een regeling die bedoeld is om de bonussen en kortingen die apothekers van leveranciers van medicijnen krijgen .  Een en ander is met een snelheid en voortvarendheid gebeurd waarop je , als het niet zo kortzichtig was, jaloers zou kunnen zijn. Het schijnt dat een andere oplossing met een mogelijk zelfde financieel gewin niet meer bespreekbaar was. 

Een “neven” effect van de financiële aderlating voor apothekers kan zijn dat deze zelf gaan bepalen wel medicijn ( wel met dezelfde werkzame stof) “goed’ voor mensen met epilepsie is. Zij zouden u dus een ander middel dan u gewend bent en op uw recept staat met een aardig verhaal dat “het toch hetzelfde is“ kunnen willen geven. 

De EVN is ook voorstander van kostenbeheersing in de zorg maar niet ten koste van aanvalsbeheersing. Los van het feit dat voor specifieke groepen van mensen met epilepsie, o.a. vrouwen met een kinderwens of ouderen  een specifieke toedieningsvorm (chrono of retard  bijvoorbeeld) te prefereren is, heeft de EVN, die niet bekend staat om haar conservatieve ideeën in deze een zeer behoudend standpunt:

ELKE WISSELING VAN MEDICIJNEN
DIE NIET VOORTVLOEIT UIT EEN GESPREK VAN ARTS EN GEBRUIKER
KEUREN WE AF!!! 

Elke wisseling geeft risico op aanvallen, dat wisten we al in 1988 en weten we nu nog beter. Of nu chemische, psychische of stofwisselingsfactoren en rol spelen, dat weten we niet altijd precies, maar helaas kennen we de soms dramatische gevolgen.  Geen geswitch dus, en zeker niet op eigen houtje door de apotheker. Geen extra en onnodige risico’s op aanvallen met alle mogelijke emotionele, materiele, financiële of juridische gevolgen.

Ons advies aan u luidt: ga niet akkoord als een apotheker u niet precies levert wat u gewend bent!!!

Oproep:
Indien u merkt dat dit toch gebeurt, weet dan dat u of van apotheek kunt wisselen of uw verzekeraar kunt bellen maar weet in ieder geval zeker dat u het de EVN meldt!! Per telefoon 0318 672772 of e-mail info@epilepsievereniging.nl

Wij willen niet dat de gebruiker van anti-epileptica de dupe wordt van een strijd tussen overheid, farmacie en apothekers.

Zowel met het ministerie van VWS als met de Apothekersorganisatie hebben we over deze kwestie - die al zo oud is en steeds in een ander jasje terugkomt - een levendige discussie.

Ken uzelf en “verslik u niet!!!”

Oh ja, de geschiedenis herhaalt zich, zie hier de bijdrage van Marijke de Puit, in het EVN journaal, 15 jaar geleden:

DE GESCHIEDENIS

Uit: EVN journaal nr. 4 (december 1988)
Door: Marijke de Puit

Zorgvuldig medicijngebruik
Controleer of je het medicijn afgeleverd krijgt, dat op het recept staat.

Dat het belangrijk is de medicijnen volgens voorschrift in te nemen, is ieder bekend. Iedereen weet ook wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van onzorgvuldig medicijngebruik.

Het is ook bekend dat de overheid allerlei maatregelen treft om de gezondheidszorg goedkoper en efficiënter te doen zijn. Een streven waar men achter kan staan mits de kwaliteit blijft gehandhaafd.

Onlangs kreeg ik een telefoontje van iemand die na een periode van aanvalsvrijheid ineens weer aanvallen kreeg. Er was op het eerste gezicht niets dat het kon verklaren. Toevallig had ik de dag daarvoor van een neuroloog gehoord dat het kan voorkomen dat aanvallen terugkeren of weer frequenter worden indien een locopreparaat óf hetzelfde medicijn maar dan van een andere firma wordt toegediend.

Bijv.: de neuroloog schrijft Tegretol® voor en de apotheek levert carbamazepine of carbymal af.

Dit was bij degene die mij belde het geval; hij slikte al jaren Tegretol® en nu sinds een week carbamazepine. Hetgeen nog niet wil zeggen dat dit de werkelijke oorzaak is, toch…

Het is ook niet mijn bedoeling, noch die van de neuroloog waar ik contact mee heb gehad, om te beweren dat locopreparaten of gelijkwaardige preparaten van een andere firma van mindere kwaliteit zijn.

Bloedspiegelschommelingen
Echter een minimaal verschil in samenstelling kan al bloedspiegelschommelingen geven welke aanpassing van de medicatie vereisen.

Wat echter wel belangrijk is dat er bij chronisch medicijngebruik altijd hetzelfde preparaat wordt gebruikt. Verander nooit zonder overleg met de behandeling neuroloog van bijv. tegretol naar carbymal of carbamazepine. Dit geldt ook voor de andere anti-epileptica.

Wat schrijft de behandelend neuroloog voor?
Wees dus attent! Indien niet wordt afgeleverd wat door de behandelend neuroloog is voorgeschreven, neem dan contact met hem op. Voorkomen is beter dan genezen!